1.Tijdproef bij de start
De te rijden tijd en afstand worden bij de start aangegeven. De tijd wordt elektronisch en digitaal gemeten. Juiste rijtijd = 0 strafpunten.
Elke 1/100 seconde boven of onder de juiste tijd = 1 strafpunt, met een maximum van 300 strafpunten.
2.Regelmatigheidstrajecten
A. De route kan één of meer regelmatigheidstrajecten bevatten, welke u met een gemiddelde snelheid dient af te leggen. De start is vanuit stilstand en na het passeren van de finish dient u gewoon door te rijden (flying finish) Uw tijd wordt door de organisatie geklokt. Na het passeren van het gele finishbord, in het zicht van de finish, mag u niet meer stilstaan.
Begin én einde van deze trajecten worden d.m.v. borden aan de rechterzijde van de weg aangegeven.
De te rijden gemiddelde snelheid staat op het bord bij begin tijdcontrole.

B. Bij een regelmatigheidstraject op een ingetekende kaart, waarbij de afstand en de te rijden tijd vermeld staan, is de start vanuit stilstand en na het passeren van de finish dient u gewoon door te rijden (flying finish). Uw finishtijd wordt door de organisatie geklokt. Na het passeren van het gele finishbord, in het zicht van de finish, mag u niet meer stilstaan.
3.Puntentelling
Ideale tijd = 0 strafpunten

Bij minuten tijdmeting:
Elke minuut te snel = 20 strafpunten
Elke minuut te langzaam = 10 strafpunten
Tot een maximum van 200 strafpunten

Bij seconden tijdmeting:
Elke seconde te snel = 2 strafpunten
Elke seconde te langzaam = 1 strafpunt
Tot een maximum van 200 strafpunten

Stilstaan in het zicht van einde tijdcontrole is verboden en kost u 200 strafpunten.
Controle post (CP) verkeerd aanrijden kost u 100 strafpunten.
4.Routecontroles
Naast de regelmatigheidstrajecten wordt de te rijden route gecontroleerd door zichtbare en onzichtbare RC (routecontrole posten), eventueel met stempelposten, welke ALTIJD aan de rechterzijde van de weg zijn gesitueerd.
Het missen van een CP wordt bestraft met 100 strafpunten.
De CP's zijn bemand 15 min. vóór de ideale doorkomsttijd van de 1e gestartte deelnemer tot 15 min. nà de ideale doorkomsttijd van de laatst gestartte deelnemer.
5.Serviceteam
Gebruik maken van het serviceteam = 50 strafpunten.
6.Verlaten van de rally
U dient zich af te melden bij de wedstrijdleiding (WL) als u, om welke reden dan ook, besluit de rally te verlaten.
Het telefoonnummer van de WL (ritmeester) staat op uw routebeschrijving vermeld.
7.Sluiting finishcontrole
De sluiting van de finishcontrole is 15 min. nà de ideale rijtijd van de laatst gestartte deelnemer. Na deze tijd wordt u niet meer geklasseerd.
8.Winnaar
Die equipe die de minste strafpunten heeft, is de winnaar van de rally.
9.Protesten
Protesten op de uitslag worden niet in behandeling genomen, daar de wedstrijdleiding altijd gelijk heeft.
In alles waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
  • Archief